Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Tuesday, 13/11/2018 | 22:57GMT+7
 
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI), tổ chức Finno (Forward to Innovation Foundation) hợp tác cùng Sở GD - ĐT Trà Vinh đào tạo giảng viên, chuyên viên

Sự kiện Giáo dục - Hướng nghiệp tiêu điểm