Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Lúc cô lễ tân khách sạn đưa gói quà, tôi đã lấy làm lạ. Bóc ra xem thì tôi giật mình chết sững bởi đó là quà con gái 13 tuổi gửi cho mình.
Những người sống lâu năm ở đảo “ngọc” cho biết, hồi trước, nhum nhiều lắm, muốn đi phải dùng sào gạt qua một bên. Tuy nhiên, hiện nay không còn nhiều...