Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Trong lịch sử y học thế giới, đã có rất nhiều phương thuốc kỳ lạ, phức tạp ra đời. Nhưng có lẽ những phương thuốc của vua chúa Trung Hoa là đặc biệt nhất.