Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Ngữ Văn với nội dung nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12.