Tin Tức Pháp luật Đời sống
Kế toán các trường THPT trên địa bàn Hải Dương cho rằng có tình trạng bất hợp lý trong kế hoạch luân chuyển vị trí kế toán là viên chức chuyên môn các trường.