Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Khi đang làm nhiệm vụ giám sát nhóm học sinh lớp bốn, một giáo viên Trung Quốc đã đi vòng quanh lớp để buộc học trò của mình phải ngửi tất, để xem chân thầy có hôi không.