Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) khẳng định, chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên có nội dung như chương trình đào tạo giáo dục chính quy.