Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ học tập đối với học sinh có hành vi hạ nhục và bóp cổ giáo viên ngay tại lớp học.