Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam dự kiến chi phí đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới là 1.407 tỉ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của VAT
Hiện Việt Nam nhập khẩu thép chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, với lượng nhập khẩu hơn 6,5 triệu tấn thép, dù đã giảm tới 33% về lượng nhưng chỉ giảm 5% về trị giá.
Không chỉ thực phẩm Trung Quốc mà vì lợi nhuận chính người Việt cũng đang tự giết nhau hằng ngày. Để sản phẩm được tươi ngon, bắt mắt lái buôn đã không ngần ngại tẩm độc