Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
So với 2016, tổng số số tiền rót vào dự án đã tăng thêm khoảng 850 tỷ đồng; trong khi đó, QCG đã nhận số tiền gần 2.900 tỷ đồng từ Sunny Land.
Không chỉ thực phẩm Trung Quốc mà vì lợi nhuận chính người Việt cũng đang tự giết nhau hằng ngày. Để sản phẩm được tươi ngon, bắt mắt lái buôn đã không ngần ngại tẩm độc