Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Sunday, 18/02/2018 | 12:13GMT+7
 
Giặt sạch quần áo trước khi cho bé mặc, nhưng bụi vải và màu nhuộm vẫn bám đầy người em bé. Người tiêu dùng tại TPHCM lo ngại chất lượng có thực như trên nhãn thành phần?

Bài Nhịp cầu tiêu dùng nhiều người đọc nhất

Giặt sạch quần áo trước khi cho bé mặc, nhưng bụi vải và màu nhuộm vẫn bám đầy người em bé. Người tiêu dùng tại TPHCM lo ngại chất lượng có thực như trên nhãn thành phần?