Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Phát hiện người phụ nữ có hành vi đáng ngờ, người dân đã vây bắt, rồi dí dao yêu cầu người này khai rõ đã bắt cóc bao nhiêu trẻ con.