Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Để có tiền trả nợ và thỏa mãn thú vui nghiện ngập, đang hành nghề tài xế Grab, Hưng quyết định kiêm thêm buôn bán ma túy.
Quyết định số 395/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược về ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng