Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Sau khi dùng kéo cắt mái tôn, Công thản nhiên chui vào bên trong tiệm cầm đồ, lấy đi nhiều tài sản giá trị.