Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Saturday, 22/07/2017 | 05:31GMT+7
 
Báo cáo tài chính 2016 của Sudico cho thấy khoản nợ khó đòi và hàng tồn kho cao, doanh thu giảm, tiềm ẩn khả năng mất vốn.