Tin Tức Pháp luật Đời sống
Monday, 25/06/2018 | 09:38GMT+7
 
Theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả...