Bệnh nhân nhập viện do mắc cúm gia tăng, Bộ Y tế họp khẩn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL