Cả nghìn thương lái đổ bộ về Bắc Giang "săn" vải thiều tận gốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL