Cận cảnh máy bay tự chế vừa cải tiến của “hai lúa” Bùi Hiển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL