Cò đất đồng loạt rút khỏi Phú Quốc, sàn giao dịch đìu hiu như "chùa Bà Đanh" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL