Công an xã được trang bị súng từ ngày 1/7 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL