Đại diện bộ Công Thương lên tiếng về “quy định lạ” siêu thị chỉ được khuyến mãi 3 lần trong năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL