Gil Lê bối rối cực đáng yêu khi fan gọi là…chị - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL