Hàn Quốc chi 13 tỷ USD cho Olympic, có thể bị lỗ nặng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL