Hậu vận thảm hại của những người trúng sổ xố tiền tỉ (Kỳ 2): Từ đại gia thành "cái bang vé số" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL