Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhắc đến Việt Nam như hình mẫu mở cửa, đổi mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL