Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo trong vụ Đinh La Thăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL