MC Nguyên Khang: Victoria's Secret cũng dùng nội y để quảng cáo, nhưng văn minh và sáng tạo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL