Nga nã pháo tiêu diệt thủ phạm tấn công căn cứ ở Syria - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL