Người dân vây bắt tên cướp tiệm vàng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL