Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra Formosa trước khi vận hành lò cao số 2 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL