Sudico bị 'bêu tên' trong 'danh sách đen' vi phạm phòng cháy chữa cháy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL