Thi THPT quốc gia 2018: Điểm trung bình môn Tiếng Anh, Lịch sử chỉ hơn 3 điểm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL