Tiểu sử bất ngờ của người phụ nữ duy nhất có mặt trong phòng họp thượng đỉnh Mỹ - Triều - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL