Video: Bực mình cách dừng đèn đỏ "lấp" lối rẽ phải của người Hà Nội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL