Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí

09:11

Sau những ngày cúng Tết, lễ hóa vàng được người Việt Nam chú trọng. Đó được gọi là lễ tạ gia tiên gia thần và chư vị thánh thần, phật.