Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Thay vì dùng ống tre để bắt lươn, người dân ở miền Tây đã sáng tạo ra trúm bắt lươn làm bằng ống nhựa.
Giống như đối với phong trào giành độc lập, chúng ta có quyền và cần có niềm tin rằng chúng ta có thể đưa đất nước trở thành một quốc gia phát triển.