Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Thủ tướng giao Bộ trưởng bộ Nội vụ chủ trì chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Chính phủ (Bộ trưởng bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ
Giống như đối với phong trào giành độc lập, chúng ta có quyền và cần có niềm tin rằng chúng ta có thể đưa đất nước trở thành một quốc gia phát triển.