Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Ông Phan Văn Vĩnh khẳng định: “Bản thân tôi và tổng cục Cảnh sát không hề có bất kỳ một thế lực bên ngoài nào ép buộc”.