Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Ông Nguyễn Danh Thắng khẳng định: Những công, nhân viên (tức là các nghệ sĩ nói trên) không đủ 14 ngày công chấm vân tay /tháng nên bị cắt lương và bảo hiểm xã hội.