Tin Tức Pháp luật Đời sống
Friday, 20/07/2018 | 00:23GMT+7
 
Sau hơn 20 năm mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 16 lần, từ 120 nghìn đồng năm 1993 lên 1,39 triệu đồng/tháng vào năm 2018.

Bài Tâm điểm dư luận nhiều người đọc nhất