Tin Tức Pháp luật Đời sống
Tuesday, 21/08/2018 | 17:34GMT+7
 
“Tiền cổ phiếu đã chuyển rồi và 3.581 tỷ đồng là chuyển tiền lấy 114 tài sản. Chứ không tại sao 3.581 tỷ đồng tôi không chuyển cho bà Phấn mà chuyển thẳng vào ngân hàng.

Bài Toàn cảnh nhiều người đọc nhất

Sự kiện Toàn cảnh tiêu điểm