Tin Tức Pháp luật Đời sống
Friday, 20/07/2018 | 08:20GMT+7
 
"Nhân chi sơ tính bản thiện"- Con người khi sinh ra vốn mang sẵn tính thiện trong người. Đó là một trong những giáo lý cơ bản đầu tiên nhà chùa giảng dạy cho những bạn

Bài Sống đẹp nhiều người đọc nhất