Tin Tức Pháp luật Đời sống Giải trí
Thursday, 26/04/2018 | 22:16GMT+7
 
Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra trong cả nước là 158.952 cơ sở; Tổng số cơ sở vi phạm: 31.138 cơ sở với tổng số tiền phạt là: 19.303.743.500 đồng.