Thứ ba, 09/09/2014 | 09:46 GMT+7

Phía sau bản án - Những người đi tìm chữ "nhân"

Trong cuộc đời chúng ta, trước một hành trình nhiều chông gai, thành công hay không là nhờ vào sự nỗ lực vượt khó, vượt lên chính mình của mỗi cá nhân. Đối với những người từng một thời lầm lỗi, hành trình làm lại cuộc đời lại khó khăn vô cùng. Song họ vẫn quyết tầm tìm lại những giá trị tốt đẹp đã đánh mất.