Tin trong nước

Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập bất cứ một tỉnh nào


Thứ 2, 19/07/2021 | 14:06


Tin tức thời sự mới nóng 24h

Bộ Nội vụ khẳng định, chưa đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.

Sáng ngày 19/7, bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; tổng kết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

Theo báo VTC News, tại buổi họp, Thứ trưởng bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Vì đây là vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.

Theo ông Thăng, bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 1211 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và tổng kết thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.

bo noi vu len tieng ve de xuat sap nhap mot so tinh
Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Vietnamnet

Bộ Nội vụ khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên thực hiện nhằm tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi một số điều quy định về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Báo Người lao động đưa tin, Thứ trưởng bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng lý giải thêm dự thảo sửa đổi, bổ sung vừa công bố lấy ý kiến mới là bước đầu, ngoài 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số còn một số vấn đề như vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư. Do vậy, vấn đề này rất cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cũng như ý kiến của người dân để tổng hợp đầy đủ thông tin làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211 để sớm báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc khóa XV thông qua, bộ Nội vụ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2026 kết hợp với tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng bộ Nội vụ cho biết, căn cứ văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ thì Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Thăng, việc đề xuất thí điểm mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý nhất là sửa đổi Nghị quyết 1211, vì đây là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, công phu và phải đánh giá tác động nhiều chiều nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia (hiện nay quy hoạch này chưa được cấp có thẩm quyền ban hành) và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, trên tinh thần phải bảo đảm mục tiêu ổn định và phát triển.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-noi-vu-chua-de-xuat-sap-nhap-bat-cu-mot-tinh-nao-a507523.html


  • Tag:

Cùng chuyên mục Tin trong nước