Thứ năm, 20/06/2019 | 10:52 GMT+7

Dự án Green Star Sky Garden: Việc đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật

Ngày 20/6, liên quan đến Dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, quận 7 (tên thương mại là Green Star Sky Garden) do Công ty Hưng Lộc Phát đầu tư, đơn vị này đã có thông tin chính thức đến khách hàng, báo chí về vấn đề pháp lý của dự án này.

Theo đó, vào ngày 16/6/2015, UBND TP.HCM có Văn bản số 3333/UBND-ĐTMT về công nhận Công ty Hưng Lộc Phát làm Chủ đầu tư dự án. Ngày 3/4/2018, UBND TP có Quyết định số 1280/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận Công ty Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ.

Căn cứ Văn bản số 3333/UBND-ĐTMT ngày 16/6/2015 và Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 3/4/2018 của UBND TP nêu trên, Công ty Hưng Lộc Phát đã triển khai và hoàn thành các bước pháp lý chính sau: UBND quận 7 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 19/1/2018; Cục Quản lý hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng Thẩm định Thiết kế Cơ sở dự án tại Văn bản số 172/HĐXD-QLDA ngày 04/4/2018;

Dự án của Công ty Hưng Lộc Phát

Cục Quản lý hoạt động Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tại Văn bản số 374/HĐXD-QLTK ngày 05/7/2018; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM Cấp Giấy chứng nhận số 712/TD-PCCC, ngày 23/5/2018 về thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cho dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án tại Văn bản số 4170/SKHĐT-ĐKĐT, ngày 11/6/2018 và thực hiện ký quỹ theo thỏa thuận số 18/TTKQ-2018 ngày 04/06/2018;

Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại Quyết định số 928/QĐ-STNMT-CCBVMT, ngày 27/6/2018; Sở Giao thông Vận tải phê duyệt phương án kết nối giao thông của dự án tại Văn bản số 12106/SGTVT-KT ngày 07/11/2018; Công ty Điện lực Tân Thuận thỏa thuận cấp điện tại Văn bản số 1759/PCTT-KT&AT ngày 24/07/2018; Công ty CP Cấp nước Nhà Bè chấp thuận cho đấu nối và cung cấp nước sạch tại Văn bản số 3081/CNNB-KD ngày 21/10/2016

Về pháp lý đất, thông tin từ Công ty Hưng Lộc Phát cho biết: Ngày 29/1/2018, UBND TP có Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của dự án năm 2018 theo đề xuất của UBND quận 7; Ngày 4/6/2018, Công ty Hưng Lộc Phát đã nộp hồ sơ Xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP, để thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định;

Theo bản đồ hiện trạng vị trí số 9310.ĐĐ/GĐ-TNMT có kiểm duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 11/5/2018, tổng diện tích dự án là 52.648,6m2 – Công ty Hưng Lộc Phát đã tự thỏa thuận chuyển nhượng, bồi thường 100% đất (theo xác nhận của UBND quận 7 tại Văn bản số 672/UBND-BTGPMB ngày 27/2/2019), trong đó xác nhận: Phần đất thuộc quyền sử dụng của người dân, công ty đã tự thỏa thuận chuyển nhượng, bồi thường: 45.300,0m2 (Bao gồm phần có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất là 40.711,2m2, đã đăng bộ sang tên Công ty Hưng Lộc Phát; và 4.588,8m2 đất đã bồi thường, có xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND phường Phú Mỹ, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận).

Phần đất thuộc rạch và thuộc đường giao thông do Nhà nước quản lý 7.348,6m2; phần đất này có hình dáng kéo dài, hẹp, nằm phân tán xen cài giữa các thửa đất trong cùng một dự án Công ty Hưng Lộc Phát đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không thể tách dời (theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt) để thực hiện một dự án riêng biệt, do đó Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND TP Quyết định giao đất cho Công ty Hưng Lộc Phát thực hiện đầu tư dự án tại Văn bản số 329/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 26/2/2019; mặt khác Công ty chúng tôi không chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở đối với phần đất này, mà sử dụng vào mục đích xây dựng hồ điều hòa và đường giao thông đối ngoại theo QHCT 1/500 được duyệt).

Ngày 8/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5288/STNMT-QLĐ trình UBND TP xem xét, chấp thuận cho Công ty Hưng Lộc Phát được sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ; Ngày 9/5/2019, Văn phòng UBND TP có Thông báo số 251/TB-VP về Thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiên dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ của Công ty Hưng Lộc Phát.

Ngày 29/5/2019, Sở Xây dựng có Văn bản số 6438/SXD/PTĐT để báo cáo UBND TP về tính pháp lý trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, theo nội dung kết luận tại Thông báo số 251/TB-VP, ngày 9/5/2019. Ngày 10/6/2019, Sở Tài Nguyên và Môi trường có Văn bản số 4447/STNMT/QLĐ, để báo cáo UBND TP các số liệu liên quan đến dự án của Công ty Hưng Lộc Phát là phù hợp và đủ điều kiện giải quyết thủ tục sử dụng đất theo điều 52, 58 của Luật đất đai.

Kể từ ngày 4/6/2018 (đã hơn 01 năm), Công ty Hưng Lộc Phát đã nộp hồ sơ Xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP, để thực hiện đầu tư xây dựng dự án (Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 61 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về hướng dẫn thi hành Luật đất đai, quy định về thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày).

Tuy nhiên, đến nay Công ty Hưng Lộc Phát đang chờ UBND TP ký Quyết định cho Công ty Hưng Lộc phát sử dụng đất thực hiện dự án theo như đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4447/STNMT/QLĐ, ngày 10/6/2019 nêu trên.

Về việc xây dựng khu thấp tầng: Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 89 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 : công trình được miễn phép xây dựng “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thì dự án thuộc trường hợp được miễn phép xây dựng.

Căn cứ Điều 107 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 về Điều kiện khởi công xây dựng công trình:  1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng; b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này; c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ; d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn; đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình; e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Căn cứ quy định nêu trên thi việc xây dựng khu nhà ở thấp tầng của dự án Green Star Sky Garden tại quận 7 do Công ty Hưng Lộc Phát đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Lê Hoàng Châu (Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM) cho rằng, các dự án BĐS đều vướng như trường hợp trên mặc dù bản thân hiệp hội và nhiều doanh nghiệp đã từng kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Theo đó, dự án có khoảng 14% đất công xen cài (nhiều dự án khác chỉ có tỷ lệ đất công trên dưới 10% diện tích), mà Sở Tài nguyên và Môi trường không trình lên UBND TP như Hiệp hội đã đề nghị tháo gỡ chung cho các dự án tương tự. Trong khi đó, Nghị định 43/2014; Nghị định 01/2017 cho phép đất công xen cài trong “dự án sản xuất, kinh doanh” thì chủ đầu tư được thuê đất. 

T.T

 

Nguồn: NĐT