Thứ tư, 30/10/2019 | 09:00 GMT+7

Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại thông báo Kết luận Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019.

Cụ thể, ngày 9/10/2019, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019.

Sau khi nghe đại diện Ban Thu báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2019; ý kiến của các đơn vị tham dự Hội nghị; Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là BHXH địa phương trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao; đồng thời, cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện các nội dung.

Hội nghị trực tuyến.

Ông Trần Đình Liệu cũng chỉ đạo Ban Thu tiếp tục đẩy mạnh, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan Thuế chuyển sang; phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019 hoàn thành ít nhất 75% số lượng đơn vị phải rà soát; thực hiện kiểm tra, nghiệm thu kết quả theo đúng quy định và một số nhiệm vụ cụ thể khác.

Cùng với đó, BHXH các tỉnh, thành phố tập trung quyết liệt tổ chức thực hiện Công văn 3045/BHXH-BT của BHXH Việt Nam đảm bảo hiệu quả; rà soát, đôn đốc các đơn vị hàng tháng, từ tháng 10/2019, mỗi tháng đạt tối thiểu đạt 25% tổng số đơn vị phải rà soát.

Tập trung nhân lực, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động, phải xử phạt vi phạm hành chính.

Bám sát và đôn đốc trực tiếp các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính chuyển đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn pải thu của những tháng trước.

Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vân động; đặc biệt phát triển đối tượng BHXH tự nguyện đối với lao động nghỉ việc.

Rà soát việc thực hiện quy trình đôn đốc thu nợ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Định kỳ hàng tuần, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác thu để kịp thời có giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Thu Hà

 
Tags
BHXH BHYT

Nguồn: NĐT