Thứ ba, 03/12/2019 | 10:40 GMT+7

BHXH Việt Nam: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH 12 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Đồng Nai, Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, An Giang.

Tại hội nghị, phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cần chủ động nghiên cứu ban hành sớm các văn bản tổ chức thực hiện trong toàn Ngành. Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo văn bản, Tổ chức Hội thảo cấp Ngành để lấy ý kiến góp ý. Ngày 19/7/2019, Tổng Giám đốc ký ban hành Kế hoạch số 2956/KH-BHXH về Tổ chức, thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTG; Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương theo đó thí điểm cơ cấu tổ chức mới tại 02 BHXH địa phương là Yên Bái và Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2019, các địa phương còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2020. Công văn số 2712/BHXH-TCCB ngày 27/9/2019 hướng dẫn thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới. Sau 01 tháng triển khai thực hiện thí điểm cơ cấu, tổ chức mới tại BHXH tỉnh Yên Bái và Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và bước đầu đạt được hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm tổng kết việc thí điểm, thu thập thông tin trong thực tế triển khai, đồng thời lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn bản tiến tới triển khai toàn Ngành. Bên cạnh đó, qua Hội nghị, BHXH Việt Nam sẽ có căn cứ góp ý sửa đổi dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn mong muốn các đại biểu cùng thảo luận, nêu ý kiến đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả đề án để việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Là một trong 2 đơn vị thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết, lãnh đạo, cấp uỷ BHXH tỉnh chỉ đạo sát sao và đề ra Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ đó xây dựng Kế hoạch số 30/KH-BHXH ngày 09/9/2019 thực hiện Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tại BHXH tỉnh Đồng Nai.

Cơ cấu bộ máy mới sau khi sáp nhập gồm Văn phòng BHXH tỉnh còn 10 phòng nghiệp vụ, giảm 01 đầu mối Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; BHXH cấp huyện còn 10 đơn vị, giảm 01 đơn vị BHXH TP Biên Hoà.

Tại Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam trình bày dự thảo hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới. Việc bàn giao nhiệm vụ giữa các đơn vị liên quan phải đảm bảo khách quan, minh bạch và không được ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người lao động và nhân dân trên địa bàn. Việc bàn giao thực hiện xong trước ngày 10/01/2020.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ cũng trình bày nội dung cơ bản dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu Hà

 
Tags
BHXH BHYT

Nguồn: NĐT