Thứ bảy, 06/07/2019 | 10:17 GMT+7

"Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1929/KH-BHXH về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (01/7) với chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”.

Mục đích của hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT; nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ. 

Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

Nội dung tuyên truyền được tập trung vào một số nội dung như: Kết quả 5 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; 3 năm thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020”; những thực tiễn, kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, làm cơ sở để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT. Tuyên truyền những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; kết quả thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2019 và những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Những nỗ lực của Ngành BHXH, Ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT.

Những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn. Tuyên truyền về tính nhân văn của chính sách BHYT; quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đồng thời giúp người dân chưa tham gia BHYT hiểu được chi phí KCB là gánh nặng quá lớn, nhất là đối với người nghèo khi ốm đau bệnh tật, phải điều trị dài ngày, từ đó hiểu, nhận thức sâu sắc hơn về chính sách, chủ động tham gia BHYT; những hình thức lạm dụng chế độ chính sách về BHYT của các đối tượng, các bên liên quan.

Đồng thời, tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT; các hoạt động kỷ niệm, lễ mít tinh kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam. Tuyên truyền về những nội dung có liên quan đến thực hiện BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT: Tinh thần phục vụ tận tâm của công chức, viên chức Ngành BHXH, Ngành Y tế vì quyền lợi của người tham gia BHYT; cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHYT,...

Kế hoạch cũng nêu rõ, bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Ngành, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm,… tuyên truyền về BHYT. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHYT và thông tin những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam...

Song song đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, cơ quan báo chí, nhất là Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tổ chức mít tinh chào mừng Ngày BHYT Việt Nam tại địa phương. Nhưng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT trên địa bàn; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các Cổng/Trang Thông tin điện tử địa phương.

Thu Hà


 
Tags
BHXH BHYT

Nguồn: NĐT