Thứ tư, 11/09/2019 | 16:51 GMT+7

Công tác thu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, công tác thu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành.

Mới đây, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, là tiền đề cho việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH, phấn đấu đạt các chỉ tiêu của Đảng và Nhà nước giao giai đoạn 2015 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thời, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo, toàn ngành cần quyết liệt thực hiện công tác thu, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh việc phát triển BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 28.

Tại Hội nghị, Ban Thu đã phổ biến đến các đại biểu những văn bản vừa mới được ban hành về thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu; hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN… Đồng thời BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo về những tồn tại, khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT trong 4 tháng cuối năm 2019. 

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, công tác thu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Với những chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam đối với BHXH các tỉnh, thành phố trong 8 tháng năm 2019, đến nay công tác thu, phát triển đối tượng BHXH đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm nhiệm vụ đặt ra vô cùng nặng nề và khó khăn.

Vì thế, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị trên cơ sở 02 văn bản mới vừa ban hành, các đơn vị có liên quan trực thuộc BHXH Việt Nam tham mưu lãnh đạo ngành để tiến hành tổ chức thực hiện ký kết phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo đúng quy định xong trước ngày 30/8.

Thu Hà

 
Tags
BHXH BHYT

Nguồn: NĐT