Thứ tư, 11/12/2019 | 08:48 GMT+7

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

BHXH Việt Nam đang thực hiện quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, tại Hội nghị An toàn thông tin mạng ngành BHXH diễn ra tại TP Đà Nẵng mới đây, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết với quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên tục rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Nhiều thủ tục hành chính trên tất các các lĩnh vực nghiệp vụ được thay thế và bãi bỏ nên BHXH được đánh giá là một trong những cơ quan đứng đầu bộ, ngành trong việc cải cách hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Từ hơn 400 thủ tục hành chính, đến nay ngành đã rút gọn còn 27 thủ tục. Đặc biệt, các hệ thống công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hiện nay có hơn 90% các đơn vị tham gia BHXH qua giao dịch điện tử, kết nối với trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh; khoảng 500.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc; mỗi năm Cổng giao dịch điện tử nhận và xử lý hàng triệu lượt hồ sơ dịch vụ công. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến hơn 48 triệu hồ sơ.

Tin học hóa được triển khai hầu hết các lĩnh vực, nghiệp vụ chính của ngành; cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 6 dịch cụ công mức độ 3; triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện SMS giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; triển khai hiệu quả việc số hóa, gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử giữa các đơn vị trong phạm vi Ngành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; gửi, nhận, phát hành văn bản điện tử với các bộ, ngành trên trục liên thông.

Quý III vừa qua, BHXH Việt Nam đã chính thức triển khai Phần mềm giao dịch điện tử phiên bản Web thay thế Phần mềm khai BHXH, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện giao dịch điện tử BHXH và bắt đầu áp dụng giao dịch điện tử đối với cá nhân trong việc giải quyết các chế độ BHXH.

Bên cạnh đó, cũng đã khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH kết nối với Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Hệ thống (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp tục triển khai rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện điều chỉnh, nâng cấp hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ theo các văn bản, quy định mới, gồm các phần mềm: Kế toán tập trung; Xét duyệt chính sách; Quản lý thu, sổ thẻ; Quản lý tài khoản đầu tư tự động; Giám định BHYT; Cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình; Quản lý nhân sự; Hệ thống thông tin giám định BHYT; Hệ thống giao dịch điện tử BHXH; Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành;Thực hiện chạy thử Phần mềm Thi đua khen thưởng.

Tiếp tục triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH, Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; tiếp nhận các góp ý, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê, hiệu chỉnh tính đúng đắn của số liệu để hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse- DWH).

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin ngành BHXH và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống; triển khai diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin; vận hành duy trì hiệu quả hệ thống Trung tâm điều hành CNTT, Trung tâm dữ liệu, Trung tâm dự phòng và phục hồi thảm họa…

Thu Hà

 
Tags
BHXH BHYT

Nguồn: NĐT