Thứ hai, 02/12/2019 | 16:50 GMT+7

Phó tổng giám đốc BHXHVN: Kết quả ấn tượng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh việc thực hiện công tác BHYT trong tình hình mới, việc thực hiện chính sách BHYT đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho hay, chính sách BHYT đến nay đã trải qua 27 năm tổ chức và thực hiện; có thể nói chính sách đã luôn dành được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Từ khi có Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) đã tạo một bước đột phá trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT. Qua 10 năm triển khai thực hiện, về phía Ngành BHXH đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu Chỉ thị số 38 đề ra cho Ngành. Đến nay BHXH Việt Nam đã hoàn thiện, kiện toàn hệ thống tổ chức BHXH từ Trung ương đến địa phương bao gồm 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện); không ngừng kiện toàn, mở rộng mạng lưới đại lý hướng tới sự bền vừng của chính sách BHYT.

Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư đã tạo được nhiều kết quả ấn tượng trọng thực hiện chính sách BHYT

Thứ hai, Ngành thực hiện quản lý, sử dụng Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, không ngừng đổi mới cơ chế tạo nên tính hấp dẫn, khẳng định tính ưu việt của chính sách BHYT tại Việt Nam.

Kết qua thể hiện rõ nhất qua các con số hết sức ấn tượng. Về mặt phát triển đối tượng, nếu như năm 2009 mới có khoảng 49 triệu người tham gia BHYT, độ bao phủ khoảng 57% dân số cả nước. Đến năm 2018, số liệu thống kê cho thấy đã có trên 85% dân số được bao phủ BHYT; đặc biệt hết tháng 6/2019, có 85,7 triệu người tham gia BHYT, bao phủ đạt 89,3% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam 1,2%.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: “Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự phục vụ người dân một cách tốt hơn. Ngành đã phối hợp bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Hàng năm, BHXH Việt Nam đã cùng với các cơ sở khám, chữa bệnh trong Ngành Y tế phục vụ trên 100 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta bảo đảm được nguồn kinh phí ổn định cơ bản cho các cơ sở khám, chữa bệnh với số chi hằng năm lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, đến năm 2019 là gần 100 nghìn tỷ đồng dành cho khám, chữa bệnh BHYT. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Bên cạnh đó, ngành đã đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, trong đó định hướng là chuyển đổi từ phong cách hành chính sang phục vụ. Muốn đạt mục tiêu đó, Ngành đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Một trong thành tích nổi bật của BHXH Việt Nam sau 10 triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư đó là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nghiệp vụ. Hầu hết toàn bộ các mảng nghiệp vụ, trong đó có mảng nghiệp vụ BHYT đã được xây dựng, kiện toàn các phần mềm, đã liên thông, kết nối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước. Đã đưa giám định điện tử BHYT một mặt kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh; mặt khác thông qua đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đảng của người dân. Bên cạnh đó, Ngành đã đẩy nhanh hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính. Chính vì điều đó đã tạo sự hài lòng của người bệnh và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân theo đúng lộ trình mà Quốc hội, Chính phủ giao.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, phát huy hơn nữa kết quả Chỉ thị số 38,  Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn bày tỏ, mục tiêu là hướng tới BHYT toàn dân vào năm 2020 đat 90,7% dân số theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngành BHXH xác định đây vừa là trách nhiệm cũng như thách thức.

Thu Hà

 
Tags
BHXH BHYT

Nguồn: NĐT